Một máy bay chở khách muốn cất cánh dc phải chạy trên đường băng dài 1,8km để đạt dc vận tốc 300km/h. Máy bay có gia tốc ko đổi tối thiểu là ?

Photo of author

By Peyton

Một máy bay chở khách muốn cất cánh dc phải chạy trên đường băng dài 1,8km để đạt dc vận tốc 300km/h. Máy bay có gia tốc ko đổi tối thiểu là ?
Leave a Comment