Một máy bay trực thăng khi cất cánh động cơ tạo ra một lực phát động F=60000N. Sau 1.5 phút máy bay đạt độ cao 1200 m. Tính công suất máy bay

Photo of author

By Arianna

Một máy bay trực thăng khi cất cánh động cơ tạo ra một lực phát động F=60000N. Sau 1.5 phút máy bay đạt độ cao 1200 m. Tính công suất máy bay

0 bình luận về “Một máy bay trực thăng khi cất cánh động cơ tạo ra một lực phát động F=60000N. Sau 1.5 phút máy bay đạt độ cao 1200 m. Tính công suất máy bay”

 1. Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!

  Giải thích các bước giải:

    F = 60000 (N)

    t = 1,5 phút = 90 (s)

    h = 1200 (m)

  Công suất của máy bay là:

    P = A/t = F.h/t

       = 60000.1200/90 = 800000 (W) = 800 (kW)

  Vậy công suất của máy bay là 800 kW.

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  F = 60000 (N)

  t = 1,5 phút = 90 (s)

  h = 1200 (m)

  Công  của máy bay là:

  A = F.h=60000.1200=72000000J

  Công suất của máy bay là:

    P = A/t = 72000000/90 = 800000 (W) = 800 (kW)

Viết một bình luận