một người cao 1.6 m đứng cách gương phẳng treo sát tường một khoảng 1.5m a. ảnh người đó cao bao nhiêu mét b. ảnh cách người đó bao nhiêu mét

By Raelynn

một người cao 1.6 m đứng cách gương phẳng treo sát tường một khoảng 1.5m
a. ảnh người đó cao bao nhiêu mét
b. ảnh cách người đó bao nhiêu mét

0 bình luận về “một người cao 1.6 m đứng cách gương phẳng treo sát tường một khoảng 1.5m a. ảnh người đó cao bao nhiêu mét b. ảnh cách người đó bao nhiêu mét”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) Vì là gương phẳng nên ảnh ảo =ảnh thật = 1m6(vì ảnh ảo = vật khi qua gương phẳng)

  b) Người đó đứng cách gương phẳng 1,5m nên ảnh ảo cũng cách gương 1 khoảng 1,5m, mà câu hỏi hỏi ta ảnh cách người đó bao nhiêu mét nên ta phải nhân đôi => 1,5 x 2 = 3m (dựa vào tính chất khoảng cách từ ảnh ảo đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương)

  ~Cho mình là người trả lời hay nhất đi~

  Trả lời
 2. a. ảnh người ₫ó bằng với ngoài thật nên người ₫ó bằng 1,6 m

  b. ảnh cách người ₫ó gấp 2 lần nên ta có 1,6 * 2 = 3,2 m (* là nhân nha bạn)

  Trả lời

Viết một bình luận