Một người đi xe máy trên đoạn đường đầu với vận tốc 12km/h trong 20ph . Đi đoạn đường thứ hai với vận tốc 36km/h được 18000 m . Tính

Photo of author

By Samantha

Một người đi xe máy trên đoạn đường đầu với vận tốc 12km/h trong 20ph . Đi đoạn đường thứ hai với vận tốc 36km/h được 18000 m . Tính vận tốc tb trên cả hai đoạn đường

0 bình luận về “Một người đi xe máy trên đoạn đường đầu với vận tốc 12km/h trong 20ph . Đi đoạn đường thứ hai với vận tốc 36km/h được 18000 m . Tính”

 1. Đáp án:

   vtb = 26,4km/h

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc trung bình của xe trên cả 2 đoạn đường là:

  ${v_{tb}} = \dfrac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \dfrac{{{v_1}{t_1} + {s_2}}}{{{t_1} + \dfrac{{{s_2}}}{{{v_2}}}}} = \dfrac{{12.\dfrac{1}{3} + 18}}{{\dfrac{1}{3} + \dfrac{{18}}{{36}}}} = \dfrac{{4 + 18}}{{\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{2}}} = 26,4km/h$

 2. Đáp án:

  26,4 km/h

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 20p=1/3 h; 18000m=18km

  Chiều dài đoạn đường đầu là:

  v=s/t => s=v*t= 12*1/3=4 km

  Thời gian đi hết đoạn đường thứ hai:

  v=s/t => t=s/v= 18/36= 0.5 h

  Vận tốc trung bình cả hai quảng đường là:

  vtb=s/t => (4+18)/(0.3+0.5)=26,4km/h

Viết một bình luận