một ô tô bắt đầu chuyển động sau 10s đi được quãng đường 100m a)tính gia tốc b)tìm vận tốc và quãng đường mà nó đi được sau 20s

By Harper

một ô tô bắt đầu chuyển động sau 10s đi được quãng đường 100m
a)tính gia tốc
b)tìm vận tốc và quãng đường mà nó đi được sau 20s

0 bình luận về “một ô tô bắt đầu chuyển động sau 10s đi được quãng đường 100m a)tính gia tốc b)tìm vận tốc và quãng đường mà nó đi được sau 20s”

 1. Đáp án:a=0,5

               v= 20m/s

               S = 130m

         

   

  Giải thích các bước giải: 

  ta có gia tốc của ô tô là :

  a=v^2-vo^2/2S

    = 10^2-0^2/2×100 

  a = 0,5 m/s^2

  vaanj tốc của xe đi được sau 20s là

  v=vo+at

    = 10+0,5×20

  v= 20m/s

  Quangx đường xe đi được sau 20s là 

  S=vo.t+1/2.a.t^2

    = 10.20+1/2.0,5.20^2

  S= 130m

   

   

  Trả lời

Viết một bình luận