Một oto chuyển động từ A đến B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 14m/s. Trong nửa đoạn đường sao xe chuyển động với tốc độ 16m/s. H

Photo of author

By Sadie

Một oto chuyển động từ A đến B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 14m/s. Trong nửa đoạn đường sao xe chuyển động với tốc độ 16m/s. Hỏi tốc độ Trung bình của xe trên đoạn đường AB là bao nhiêu? Giúp e vs

0 bình luận về “Một oto chuyển động từ A đến B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 14m/s. Trong nửa đoạn đường sao xe chuyển động với tốc độ 16m/s. H”

  1. Gọi s là chiều dài cả quãng đường

    Thời gian đi hết quãng đường đầu :t1=s/2v1

    Thời gian đi hết quãng đường còn lại :t2=s/2v2

    Tốc độ trung bình trên cả quãng đường s :

    Vtb=(2.V1.V2)/(V1+V2)=(2.14.16)/(14+16)=14,93 (m/s)

Viết một bình luận