Một tàu chở khách đang chạy trên đường ray với tốc độ 25m/s thì phát hiện một tàu chở hàng cách mình 200m về phía trước trên cùng một đường ray.Biết t

Photo of author

By Eva

Một tàu chở khách đang chạy trên đường ray với tốc độ 25m/s thì phát hiện một tàu chở hàng cách mình 200m về phía trước trên cùng một đường ray.Biết tàu chở hàng đang chạy với tốc độ 15m/s và cùng hướng với hướng chuyển động của tàu chở khách.Hỏi tàu chở khách phải hãm phanh,chạy chậm dần đều với gia tốc có độ lớn tối thiểu bằng bao nhiêu để 2 tàu không đâm vào nhau?Biết tàu chở hàng vẫn chạy với tốc độ như cũ.

0 bình luận về “Một tàu chở khách đang chạy trên đường ray với tốc độ 25m/s thì phát hiện một tàu chở hàng cách mình 200m về phía trước trên cùng một đường ray.Biết t”

 1. Đáp án:

  Tàu cần giảm vận tốc  m/s trong quãng m

  Thời gian hãm phanh là: t=10a

   200=12at2=12a.10a2

  =>200=50a

  =>a=14=0,25 m/s2

  Giải thích các bước giải:

   

 2. Đáp án:

  Tàu cần giảm vận tốc $10$ m/s trong quãng $200$m

  Thời gian hãm phanh là: $t=\frac{10}{a}$

  Và $200=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}a.\frac{10}{a}^2$

  =>$200=\frac{50}{a}$

  =>$a=\frac{1}{4}=0,25$ m/s2

Viết một bình luận