Một vận động viên đua xe đạp đã thực hiện cuộc đua vượt đèo vs kết quả như sau . Quảng đường từ A đến B 45km trong 2h15’. Quảng đường từ B đến c 30km

Photo of author

By Arya

Một vận động viên đua xe đạp đã thực hiện cuộc đua vượt đèo vs kết quả như sau . Quảng đường từ A đến B 45km trong 2h15’. Quảng đường từ B đến c 30km trong 24 phút . Quảng đường từC đến D 10km trong 1/4 giờ. Hãy tính vận tốc trung bình trên mỗi quãng đường. Vận tốc trung bình trên cả quảng đường
Leave a Comment