Một vận động viên xe đạp đang leo dốc. Biết rằng độ cao từ chân dốc lên đỉnh dốc là h = 10 m và đoạn đường dốc dài = 60 m, khối lượng của người và xe

Photo of author

By Skylar

Một vận động viên xe đạp đang leo dốc. Biết rằng độ cao từ chân dốc lên đỉnh dốc là h = 10 m và đoạn đường dốc dài = 60 m, khối lượng của người và xe m = 7000g, lực ma sát của mặt đường cản trở chuyển động của người và xe là Fms = 60N. Hãy tính
a. Công mà vận động viên tiêu tốn để vượt dốc.
b. Hiệu suất của công đó.
Leave a Comment