một vành kim loại bán kính 50cm, khối lượng 10kg phân bố đều . a) Tính momen quán tính đối với trục của vành tròn b)Tính momen quán tính đối với trục

By Jade

một vành kim loại bán kính 50cm, khối lượng 10kg phân bố đều .
a) Tính momen quán tính đối với trục của vành tròn
b)Tính momen quán tính đối với trục quay vuông góc với mặt phẳng vành tròn tại một điểm trên vành tròn
mn ai biết giải k ạ

0 bình luận về “một vành kim loại bán kính 50cm, khối lượng 10kg phân bố đều . a) Tính momen quán tính đối với trục của vành tròn b)Tính momen quán tính đối với trục”

 1. Đáp án:

  $I_O=2,5kg.m2$

  $I_A=5kg.m2$

  Giải thích các bước giải:

  a, Momen quán tính của vành có công thức tính là:

  $I_O=mR^2=10.0,5^2=2,5kg.m2$

  b, Với trục quay vuông góc với mặt phẳng vành tròn tại một điểm trên vành tròn, gọi tâm vành là O, điểm trên vành là A

  Áp dụng định lý Huy-ghen:

  $I_A=I_O+mAO^2=mR^2+mR^2=2mR^2=5kg.m2$

   

  Trả lời

Viết một bình luận