Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v=2m/s . lúc t=2s thì vật có tọa độ x=9m . chọn chiều dương cùng chiều chuyển động . phương trình chuyển độn

By Kennedy

Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v=2m/s . lúc t=2s thì vật có tọa độ x=9m . chọn chiều dương cùng chiều chuyển động . phương trình chuyển động của vật là

0 bình luận về “Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v=2m/s . lúc t=2s thì vật có tọa độ x=9m . chọn chiều dương cùng chiều chuyển động . phương trình chuyển độn”

 1. Đáp án:

  $x = 5+2t (m:s)$

  Giải thích các bước giải:

   Ta có : 

  $t = 2s$ 

  $x = 9m$

  $v_0=2m/s$ 

  `=>` $PTCĐ$

  $x = x_0+v_0t$ 

  `=>` $9 = x_0 + 2.2$

  `<=>` $x_0 = 5 (m)$

  `=>` $x = 5+2t (m:s)$

  Trả lời
 2. Đáp án:

  $x = 5 + 2t$ 

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình chuyển động của vật có dạng :

  $\begin{array}{l}
  x = {x_o} + {v_o}t = {x_o} + 2t\\
  t = 2;x = 9 \Rightarrow {x_o} = 5m
  \end{array}$

  Từ đó phương trình chuyển động của vật là:

  $x = 5 + 2t$

   

  Trả lời

Viết một bình luận