Một vật có khối lượng 1kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s từ độ cao h so với mặt đất. Ngay trước khi chạm đất vận tốc của vật là 30m/s,

Photo of author

By Eva

Một vật có khối lượng 1kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s từ độ cao h so với mặt đất. Ngay trước khi chạm đất vận tốc của vật là 30m/s, bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g=10m/s^2. Chọn mốc thế năng tại vị trí ném vật. Hãy tính:
a.Cơ năng của vật ngay trước khi vật chạm đất.
b. Độ cao h
c. Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất
d. Vận tốc của vật khi động năng bằng 3 lần thế năng

0 bình luận về “Một vật có khối lượng 1kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20m/s từ độ cao h so với mặt đất. Ngay trước khi chạm đất vận tốc của vật là 30m/s,”

 1. Đáp án:

   a> W=Wd=450j

  Giải thích các bước giải:

  a:
  \[{{\rm{W}}_d} = \frac{1}{2}.m.{v^2} = \frac{1}{2}{.1.30^2} = 450J\]

  b> 
  \[ – {20^2} =  – 2.10.h =  > h = 2m\]

  c> 
  \[{30^2} = 2.10.S =  > S = 45m\]

  d> \[{\rm{W}} = \frac{4}{3}{{\rm{W}}_d} <  =  > 450 = \frac{4}{3}.\frac{1}{2}.m.{v^2} =  > v = 15\sqrt 3 m/s\]

Viết một bình luận