Một vật được thả rơi từ điểm A có độ cao H. Một giây sau, vật thứ hai được thả rơi tự do từ điểm B có độ cao (H – 10) m. Lấy g = 10m/s2. Hỏi sau thời

By Parker

Một vật được thả rơi từ điểm A có độ cao H. Một giây sau, vật thứ hai được thả rơi tự do từ điểm B có độ cao (H – 10) m. Lấy g = 10m/s2. Hỏi sau thời gian bao lâu, hai vật gặp nhau?

0 bình luận về “Một vật được thả rơi từ điểm A có độ cao H. Một giây sau, vật thứ hai được thả rơi tự do từ điểm B có độ cao (H – 10) m. Lấy g = 10m/s2. Hỏi sau thời”

 1. Đáp án:

  t = 1,5s

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình chuyển động tổng quát:
  \(y = {y_0} + {v_0}\left( {t – {t_1}} \right) + {1 \over 2}g{\left( {t – {t_0}} \right)^2}\)
  Chọn gốc toạ độ tại A, chiều dương hướng xuống; gốc thời gian là lúc thả vật từ A.
  Ta có phương trình chuyển động của:
  + Vật A: \({y_A} = {1 \over 2}g{t^2} = 5{t^2}\,\,\left( m \right)\)
  + Vật B: \({y_B} = 10 + {1 \over 2}g.{\left( {t – 1} \right)^2} = 10 + 5{\left( {t – 1} \right)^2}\,\,\left( m \right)\)
  Hai vật gặp nhau khi:
  \(\eqalign{
  & {y_A} = {y_B} \Leftrightarrow 5{t^2}\, = 10 + 5{\left( {t – 1} \right)^2} \cr
  & \Leftrightarrow 10t = 15 \cr
  & \Rightarrow t = 1,5s \cr} \)
  Vậy sau 1,5s kể từ lúc vật A được thả rơi thì hai vật gặp nhau.

  Trả lời

Viết một bình luận