một vật nặng 0,5 kg đang nằm yên dưới tác dụng của lực F vật chuyển động với vận tốc 72km/h trong khoảng thời gian 0,01s. Tính độ biến thiên động lượn

Photo of author

By Quinn

một vật nặng 0,5 kg đang nằm yên dưới tác dụng của lực F vật chuyển động với vận tốc 72km/h trong khoảng thời gian 0,01s. Tính độ biến thiên động lượng và lực tác dụng lên quả bóng?
Leave a Comment