Một vật rơi tự do không vận tốc đầu khi chạm đất có vận tốc 80m/s cho g = 10m/s^2 xác định độ cao ban đầu của vật.

By Harper

Một vật rơi tự do không vận tốc đầu khi chạm đất có vận tốc 80m/s cho g = 10m/s^2 xác định độ cao ban đầu của vật.

0 bình luận về “Một vật rơi tự do không vận tốc đầu khi chạm đất có vận tốc 80m/s cho g = 10m/s^2 xác định độ cao ban đầu của vật.”

 1. Đáp án:

  \(h = 320m\)

  Giải thích các bước giải:

  + Gọi t là thời gian rơi tự do của vật (tính từ lúc vật được thả đến khi chạm đất)

  + Vận tốc của vật khi chạm đất được xác định bởi công thức:

  \(v = gt \Leftrightarrow 80 = 10.t \Rightarrow t = 8s\)

  Vậy thời gian vật rơi tự do là t = 8s.

  + Độ cao ban đầu của vật là:

  \(h = \frac{1}{2}g{t^2} = \frac{1}{2}{.10.8^2} = 320m\)

   

  Trả lời

Viết một bình luận