Một vật rơi tự do trong 2 giây cuối cùng rơi được quãng đường 60 m. Tính: a. Thời gian vật rơi b. Độ cao nơi thả vật

Photo of author

By Liliana

Một vật rơi tự do trong 2 giây cuối cùng rơi được quãng đường 60 m. Tính:
a. Thời gian vật rơi
b. Độ cao nơi thả vật
Leave a Comment