Một vật rơi tự do trong 2 giây cuối cùng rơi được quãng đường 60 m. Tính: a. Thời gian vật rơi b. Độ cao nơi thả vật

By Liliana

Một vật rơi tự do trong 2 giây cuối cùng rơi được quãng đường 60 m. Tính:
a. Thời gian vật rơi
b. Độ cao nơi thả vật

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận