Một viên đạn có khối lượng 600g bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 40m/s thì nổ thành 2 mảnh. MẢNH 1 CÓ KHỐI LƯỢNG gấp đôi mảnh 2 và bay theo phương n

Photo of author

By Harper

Một viên đạn có khối lượng 600g bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 40m/s thì nổ thành 2 mảnh. MẢNH 1 CÓ KHỐI LƯỢNG gấp đôi mảnh 2 và bay theo phương ngang với vậnn tốc 60m/s . HỎI mảnh 2 bay theo phương nào ? VỚI vận tốc là bao nhiêu ?
Leave a Comment