nêu lợi ích của ròng rọc cố định ở đầu trên của cột cờ tại sân trường?

Photo of author

By Parker

nêu lợi ích của ròng rọc cố định ở đầu trên của cột cờ tại sân trường?
Leave a Comment