Nếu ví dụ về tác dụng của 2 lực cần bằng lên một vật đang chuyển động

Photo of author

By Emery

Nếu ví dụ về tác dụng của 2 lực cần bằng lên một vật đang chuyển động

0 bình luận về “Nếu ví dụ về tác dụng của 2 lực cần bằng lên một vật đang chuyển động”

  1. -Chơi kéo co chẳng hạn! Lực 2 bên = nhau ko đội nào thằng hay thua thì là 2 lực cân bằng

    -khi bàn tay trái đẩy bàn tay phải,cả hai tay cùng đẩy thì là 2 lực cân =

Viết một bình luận