Người ta mạ đồng cho một chiếc hộp trong 7 phút lượng đồng bám vào hộp là 0,84 gram a) cách làm nay dựa trên tác dụng gì của dòng điện b) Trình bày c

By Margaret

Người ta mạ đồng cho một chiếc hộp trong 7 phút lượng đồng bám vào hộp là 0,84 gram
a) cách làm nay dựa trên tác dụng gì của dòng điện
b) Trình bày cách làm
c) trong bao lâu thì đồng bám vào hộp là 3,6 g

0 bình luận về “Người ta mạ đồng cho một chiếc hộp trong 7 phút lượng đồng bám vào hộp là 0,84 gram a) cách làm nay dựa trên tác dụng gì của dòng điện b) Trình bày c”

 1. a, Các làm này dựa trên tác dụng hóa học của dòng điện.

  b, Cách làm :

  _ B1: Ta nối chiếc hộp với cực âm, nối 1 thỏi đồng với cực dương của nguồn điện.

  _B2: Nhúng chiếc hộp và thỏi đồng vào dung dịch muối đồng.

  _B3: Đóng công tắc, cho dòng điện chạy qua dung dịch một thời gian, ta sẽ thấy có một lớp đồng phủ trên bề mặt của chiếc hộp.

  c, Trong 1 phút, lượng đồng bám vào hộp là: 

  0,84 : 7 = 0,12 (g)

  Thời gian để 3,6g đồng bám vào hộp là :

  3,6 : 0,12 = 30 (phút)

  Vậy …………..

  Trả lời
 2. a)

  Cách làm này dựa trên tác dụng hóa học của dòng điện.

  b)

  Nối chiếc hộp với cực âm, nối thanh đồng với cực dương nguồn điện cho cả chiếc cốc và đồng vào dung dịch muối đồng sunfat sau đó đóng công tắc, cho dòng điện chạy qua dung dịch thì sẽ có một lớp đồng phủ trên chiếc hộp.

  c)

  số gram đồng mạ được trong 1 phút: 0,84÷7=0,12 gram

  vậy: thời gian đồng bám vào hộp là 3,6 g là: 3,6÷0,12=30 (phút)

  Trả lời

Viết một bình luận