Những việc làm thể hiện tính trung thực của bản thân em ?

Photo of author

By Aubrey

Những việc làm thể hiện tính trung thực của bản thân em ?

0 bình luận về “Những việc làm thể hiện tính trung thực của bản thân em ?”

  1. Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

    Không nói dối

    Dám nhận lỗi khi mình sai

    Không gian lận trong thi cử

Viết một bình luận