nước trong cốc để lâu bị cạn dần. nguyên dân hiện tượng là do đâu vì sao a sự bay hơi b đông đặc c nóng chảy d ngưng tụ

By Melody

nước trong cốc để lâu bị cạn dần. nguyên dân hiện tượng là do đâu vì sao
a sự bay hơi b đông đặc c nóng chảy d ngưng tụ

0 bình luận về “nước trong cốc để lâu bị cạn dần. nguyên dân hiện tượng là do đâu vì sao a sự bay hơi b đông đặc c nóng chảy d ngưng tụ”

 1. Nước trong cốc để lâu bị cạn dần. nguyên dân hiện tượng là do đâu vì sao

  a sự bay hơi

  b đông đặc

  c nóng chảy

  d ngưng tụ

   

  Trả lời
 2. Nước trong cốc để lâu bị cạn dần. Nguyên nhân hiện tượng là do đâu vì sao?

  a. Sự bay hơi

  b. Đông đặc

  c. Nóng chảy

  d. Ngưng tụ

  Giải thích: Nước trong cốc sẽ bay hơi cho đến hết.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm