Phần đất liền của Đông Á gồm A: Trung Quốc và Đài Loan. B: Trung Quốc và Mông Cổ. C: Trung Quốc và Nhật Bản. D: Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên

Photo of author

By Maria

Phần đất liền của Đông Á gồm

A:
Trung Quốc và Đài Loan.
B:
Trung Quốc và Mông Cổ.
C:
Trung Quốc và Nhật Bản.
D:
Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên

0 bình luận về “Phần đất liền của Đông Á gồm A: Trung Quốc và Đài Loan. B: Trung Quốc và Mông Cổ. C: Trung Quốc và Nhật Bản. D: Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên”

  1. Phần đất liền của Đông Á gồm

    A: Trung Quốc và Đài Loan.

    B: Trung Quốc và Mông Cổ.

    C: Trung Quốc và Nhật Bản.

    D: Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên

Viết một bình luận