Phần đất liền của Đông Á gồm A: Trung Quốc và Đài Loan. B: Trung Quốc và Mông Cổ. C: Trung Quốc và Nhật Bản. D: Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên

By Maria

Phần đất liền của Đông Á gồm

A:
Trung Quốc và Đài Loan.
B:
Trung Quốc và Mông Cổ.
C:
Trung Quốc và Nhật Bản.
D:
Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên

0 bình luận về “Phần đất liền của Đông Á gồm A: Trung Quốc và Đài Loan. B: Trung Quốc và Mông Cổ. C: Trung Quốc và Nhật Bản. D: Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên”

 1. Phần đất liền của Đông Á gồm

  A: Trung Quốc và Đài Loan.

  B: Trung Quốc và Mông Cổ.

  C: Trung Quốc và Nhật Bản.

  D: Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm