Phân tích bản số liệu 16.1,16.2 trang 54,55 địa 8

Photo of author

By Lyla

Phân tích bản số liệu 16.1,16.2 trang 54,55 địa 8

0 bình luận về “Phân tích bản số liệu 16.1,16.2 trang 54,55 địa 8”

 1. $16.1$ :

  ( Bạn xem hình )

  $16.2$ :

  Giai đoạn từ $1990-1996$ :

  + Các nước có mức tăng trưởng nhanh là :

  – Ma-lai-xi-a , Việt Nam , Phi-líp-pin.

  + Các nước có mức tăng trưởng không đều :

  – In-đô-nê-xi-a , Thái Lan , Xin-ga -po.

  Giai đoạn từ $1998-2000$ :

  – Độ tăng trưởng của các nước tăng lên và hơn mức tăng trưởng chung của thế giới.

  phan-tich-ban-so-lieu-16-1-16-2-trang-54-55-dia-8

Viết một bình luận