phân tích mối quan hệ giữa địa hình, khí hậu và thảm thực vật của Trung Và Nam Mĩ

Photo of author

By Allison

phân tích mối quan hệ giữa địa hình, khí hậu và thảm thực vật của Trung Và Nam Mĩ

0 bình luận về “phân tích mối quan hệ giữa địa hình, khí hậu và thảm thực vật của Trung Và Nam Mĩ”

 1. Bài Làm : 

     – Thảm thực vật chính Trung và Nam Mĩ:

  + Rừng lá rộng.

  + Rừng lá kim.

  + Bụi gai.

  + Rừng hỗn giao.

     – Mối quan hệ :

  + Nam Mĩ: dạng các kiểu khí hậu, đầy đủ các kiểu khí hậu trên

  + Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti: chỉ có khí hậu cận xích đạo và nhiệt đới.

Viết một bình luận