Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng : ( đơn vị tính là mét và giây ) , với rad/s ; a=b=20m. a . Tìm phương trình quỹ đạo chuyển độn

Photo of author

By Valerie

Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng :
( đơn vị tính là mét và giây ) , với rad/s ; a=b=20m.
a . Tìm phương trình quỹ đạo chuyển động của chất điểm .
b . Xác định vận tốc và chu kì của chuyển động .
c . Tìm gia tốc của chất điểm

0 bình luận về “Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng : ( đơn vị tính là mét và giây ) , với rad/s ; a=b=20m. a . Tìm phương trình quỹ đạo chuyển độn”

 1. Đáp án:

  a,Ta có:

  t=x/2

  => y=5.tˆ2=5.xˆ2/4=1,25.xˆ2

  => Quỹ đạo chuyển động là 1 parabol

  b, Ban đầu: vx=2 m/s; ax=0 m/s2

  vy=0 m/s; ay=10 m/s2

  Sau 4 s: vx= 2 m/s; ax=0 m/s2

  vy=ay.4=40 m/s; ay=10 m/s2

  => $v=\sqrt[]{vx^2+vy^2}=40 m/s$

  $a=\sqrt[]{ax^2+ay^2}=10 m/s$

Viết một bình luận