Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều như sau: X=5-2t+0,25t bình (với x tính bằng mét và t tính bằng giây) a. Chu

Photo of author

By Kennedy

Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều như sau:
X=5-2t+0,25t bình (với x tính bằng mét và t tính bằng giây)
a. Chuyển động của vật thuộc loại gì?
b. Tính vận tốc và đường đi của chuyển động này ở thời điểm t = 3 s.

0 bình luận về “Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều như sau: X=5-2t+0,25t bình (với x tính bằng mét và t tính bằng giây) a. Chu”

 1. Đáp án: chuyển động thẳng biến đổi đều ( chậm dần đều)

  V lúc t=3 là -1.5 m/s

  Đường đi lúc t=3 là 5.25

  Giải thích các bước giải: từ phương trình t có vo=-2 a=0.5

  Theo công thức tính ra v=vo+at bình

 2. Đáp án:

  Thuốc chuyển động biến đổi đều

  Thây t vào ta có S=5,25m , V =0,5 m/s

  Giải thích các bước giải:

Viết một bình luận