Pt chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Õ có dạng : x=4+10t ( x đo bằng kilomet và t đo bằng giờ). Tính S đi được của 1 chất điểm sau 2h chuyển

By Athena

Pt chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Õ có dạng : x=4+10t ( x đo bằng kilomet và t đo bằng giờ). Tính S đi được của 1 chất điểm sau 2h chuyển động. Cho em lời giải chi tiết với ạ

0 bình luận về “Pt chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Õ có dạng : x=4+10t ( x đo bằng kilomet và t đo bằng giờ). Tính S đi được của 1 chất điểm sau 2h chuyển”

 1. Đáp án: 20 km.

  Giải thích các bước giải: Phương trình quãng đường chuyển động của chất điểm:

  \(s = x – {x_0} = v.t = 10t\)

  Quãng đường chất điểm đi được sau 2h:

  \(s = 10t = 20\,\,\left( {km} \right)\)

  Trả lời

Viết một bình luận