Quan sát dưới gầm ô tô chở xăng bao giờ ta cũng thấy có 1 dây xích sắt 1 đầu của dây xích này được nối vs vỏ thùng chứa xăng đầu kia được thả kéo lê t

Photo of author

By Kennedy

Quan sát dưới gầm ô tô chở xăng bao giờ ta cũng thấy có 1 dây xích sắt 1 đầu của dây xích này được nối vs vỏ thùng chứa xăng đầu kia được thả kéo lê trên mặt đường hãy cho biết dây xích sử dụng để làm j? Vì sao ?
Leave a Comment