quãng đường từ nhà đến trường dài 3600m nếu bạn đó đạp xe với vận tốc 18km/h thì đi hết bao nhiêu phút giải chi tiết dùm mik nha

Photo of author

By Raelynn

quãng đường từ nhà đến trường dài 3600m nếu bạn đó đạp xe với vận tốc 18km/h thì đi hết bao nhiêu phút giải chi tiết dùm mik nha

0 bình luận về “quãng đường từ nhà đến trường dài 3600m nếu bạn đó đạp xe với vận tốc 18km/h thì đi hết bao nhiêu phút giải chi tiết dùm mik nha”

 1. S=3600(m)                            v=18(km/k)=5(m/s)

   t=?  (phút)

                    giải

  Thời gian bạn đó đi hết quãng đường là:

            t=S/v=3600/5=720(s)

            Đổi 720(s)=12(phút)

   

Viết một bình luận