1. 2 nhân 8 nhân 50 nhân 25 nhân 125. 2.[145 nhân 99 + 145] – [ 143 nhân 102 -143] 3. [m : 1-m nhân 1] : m nhân 2020 + m +2020 4. 165 nhân 1274 – 175

Question

1. 2 nhân 8 nhân 50 nhân 25 nhân 125.
2.[145 nhân 99 + 145] – [ 143 nhân 102 -143]
3. [m : 1-m nhân 1] : m nhân 2020 + m +2020
4. 165 nhân 1274 – 175 nhân 273 – 175.

in progress 0
Elliana 2 tuần 2021-07-11T01:10:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:12:11+00:00

  Đáp án:

  1. 125000

  2. 12927

  3. m+2020

  4. 162260

  0
  2021-07-11T01:12:11+00:00

  1.2×8×50×25×125

  =(2×50)×(8×125)×25

  =100×1000×25

  =2500000

  2.(145×99+145)-(143×102-143)

  =145×100-143×101

  =14500-14443

  =7

  4. 175×1274-175×273-175

  =175×(1274-273-1)

  =175×1000

  =175000

  xin lõi câu 3 mình không là được,mong bạn thông cảm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )