Cho hình chữ nhật ABCD có AB 8cm, BC 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB

Giúp em toán lớp 8 này với bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB.

Câu hỏi: toán lớp 8 Bài 1: Cho hình chữ ...

Read more
Giúp em bài tập toán lớp 11 rút gọn Sin10×sin50×sin 70

Giúp em bài tập toán lớp 11 rút gọn Sin10×sin50×sin 70

Câu hỏi: bài tập toán lớp 11 rút gọn : ...

Read more

Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có chiều dài 1,9 m, chiều rộng,chiều cao 0,7 m.Diện tích tôn để làm thùng là ( thùng không có nắp và mép hàn không

Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có ...

Read more

Tìm tất cả giá trị m để đường thẳng y=m không cắt đồ thị hàm số y=-2x^4 +4x^2 +2 Giúp mình vs ;-; tks ạ

Tìm tất cả giá trị m để đường thẳng y=m ...

Read more

Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân trẵn Tính số gà và chó KO CẦN GIẢI CX ĐC MIK CẦN ĐÁP ÁN

Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi ...

Read more

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội độ chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn ...

Read more

0,01+0,02+0,03+0,04+0,05+0,95+0,96+0,97+0,98+0,99

0,01+0,02+0,03+0,04+0,05+0,95+0,96+0,97+0,98+0,99

Read more

Bài 4: Người ta dùng tre đóng cọc để rào vườn. Miếng vườn hình chữ nhật có chiều dài 14m, chiều rộng 10m. Hai cọc liên tiếp cách nhau 2m, cửa vườn rộn

Bài 4: Người ta dùng tre đóng cọc để rào ...

Read more

Trong một phép trừ , biết số bị trừ là 24 , hiệu là 0 .số trừ trong phép trừ đó là ?

Trong một phép trừ , biết số bị trừ là ...

Read more

Bài 3. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không có h

Bài 3. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng ...

Read more