x-1,27=13,5×4,5 210÷x=14,92-6,52 x+10256=37485-12746 50168-x=20237+10464 giải giúp em với anh chụy ới ???????? em cảm ơn

Question

x-1,27=13,5×4,5
210÷x=14,92-6,52
x+10256=37485-12746
50168-x=20237+10464
giải giúp em với anh chụy ới ????????
em cảm ơn

in progress 0
Sadie 4 tháng 2021-08-25T07:46:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:47:34+00:00

  Đáp án: x-1,27=60.75      210÷x=8.4     

   x = 60.75+1,27                x=210:8.4

  x= 62.02                           x=25

  x+10256=24739        50168-x=30701

  x=24739-10256         x=50168-30701

  x=14483                    x=19467

  0
  2021-08-25T07:48:06+00:00

  Bạn tham khảo: 

  $x-1,27=13,5×4,5$

  $ x -1,27 = 60,75$

  $ x = 60,75 + 1,27$

  $x = 62,02$

  $ 210÷x=14,92-6,52$

  $ 210 ÷x=8,4$

  $ x = 210 ÷8,4$

  $x = 25$

  $x+10256=37485-12746$

  $x + 10256 = 24739$

  $x=24738-10256$

  $x= 14482$

  $50168-x=20237+10464$

  $50168-x= 30701$

  $x = 50168-30701$

  $x= 19467$

  – Cho mình câu trả lời hay nhất nhé

  – Chúc bạn học ngày càng tốt hơn ! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )