1) 3 tổ công nhân sửa xong 1 quãng đường đc tiền công tất cả là là 47000000 đồng . Số ngày công tổ 1;2;3 lần đc tỉ lệ nghỉ với 5;4;3 . Tính tiền công

Question

1) 3 tổ công nhân sửa xong 1 quãng đường đc tiền công tất cả là là 47000000 đồng . Số ngày công tổ 1;2;3 lần đc tỉ lệ nghỉ với 5;4;3 . Tính tiền công trả cho mỗi tổ

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-10-06T22:02:43+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T22:04:09+00:00

  Do số ngày công tổ 1; 2; 3 lần đc tỉ lệ nghỉ với 5; 4; 3 nên số tiền lương của tổ 1, 2, 3 cũng tỉ lệ với 5, 4, 3.

  Nếu ta coi số tiền lương của tổ 1 là $5$ phần bằng nhau, thì số tiền lương của tổ 2 và 3 lần lượt là $4$ phần như thế và $3$ phần như thế.

  Vậy tổng số phần bằng nhau là

  $5 + 4 + 3 = 12$ (phần)

  Vậy số tiền lương của tổ 1 là

  $47 : 12 \times 5 \approx 19,58$ (triệu đồng)

  Số tiền lương của tổ 2 là

  $47 : 12 \times 4 \approx 15,67$ (triệu đồng)

  Số tiền lương của tổ 3 là

  $47 : 12 \times 3 \approx 11,75$ (triệu đồng)

  Đáp số: Tổ 1: $19,58$ (triệu đồng)

  Tổ 2: $15,67$ (triệu đồng)

  Tổ 3: $11,75$ (triệu đồng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )