1/5m bằng bao nhiêu m 1/4 m bằng bao nhiêu cm 4m/62mm bằng bao nhiêu mm

Question

1/5m bằng bao nhiêu m
1/4 m bằng bao nhiêu cm
4m/62mm bằng bao nhiêu mm

in progress 0
Alexandra 3 tháng 2021-09-20T00:26:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:27:50+00:00

  Đáp án: 20cm

  25cm

  2000/31mm

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-20T00:28:43+00:00

  1/5 m = 0,2 m

  1/4 m = 0,25 m

  4 m 62 mm = 4062 mm

  Chúc học tốt!!!

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )