△1: a) Phân hủy 63,2g KMnO4 thu được bao nhiêu lít khí O2 (ĐKTC)? KMnO4 –to–>K2MnO4+MnO2+O2 b) Dùng lượng O2 ở trên cho tác dụng hết với kim loại Al

Question

△1: a) Phân hủy 63,2g KMnO4 thu được bao nhiêu lít khí O2 (ĐKTC)?
KMnO4 –to–>K2MnO4+MnO2+O2
b) Dùng lượng O2 ở trên cho tác dụng hết với kim loại Al. Tính khối lượng chất tạo thành?

in progress 0
Ariana 2 ngày 2021-12-07T18:37:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:39:30+00:00

  Đáp án:

   V O2=4,48 lít

  mAl2O3=13,6 gam

  Giải thích các bước giải:

  nKMnO4=63,2/(39+55+16.4)=0,4 mol

  2KMnO4 —> K2MnO4 + MnO2 + O2

  Ta có: nO2=1/2nKMnO4=0,2 mol

  -> V O2=0,2.22,4=4,48 lít

  4Al + 3O2 —> 2Al2O3

  -> nAl2O3=2/3nO2=2/15 mol -> mAl2O3=2/15. (27.2+16.3)=13,6 gam

   

  0
  2021-12-07T18:39:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )