1. Ba đội máy cày, cày 3 cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi độ

Question

1. Ba đội máy cày, cày 3 cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy ? Biết hai lần số máy của đội thứ hai nhiều hơn đội thứ nhất 6 máy và năng suất các máy như nhau.
2. Cho a + 5 / a – 5 = b + 6/ b – c ( a khác 5 , b khác 6). CMR : a / b = 5 / 6

in progress 0
Clara 1 năm 2021-08-02T11:36:34+00:00 2 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:38:20+00:00

  Giải thích các bước giải: 2/

  $\begin{array}{l}
  \frac{{a + 5}}{{a – 5}} = \frac{{b + 6}}{{b – 6}}\\
   =  > \frac{{a – 5 + 10}}{{a – 5}} = \frac{{b – 6 + 12}}{{b – 6}}\\
   =  > 1 + \frac{{10}}{{a – 5}} = 1 + \frac{{12}}{{b – 6}}\\
   =  > \frac{{10}}{{a – 5}} = \frac{{12}}{{b – 6}}\\
   =  > \frac{{a – 5}}{{10}} = \frac{{b – 6}}{{12}}\\
   =  > \frac{a}{{10}} – \frac{1}{2} = \frac{b}{{12}} – \frac{1}{2}\\
   =  > \frac{a}{{10}} = \frac{b}{{12}}\\
   =  > \frac{a}{b} = \frac{{10}}{{12}} = \frac{5}{6}
  \end{array}$

   

  0
  2021-08-02T11:38:22+00:00

  1.

  Gọi số máy cày của 3 đội lần lượt là a, b, c
  Theo bài ra ta có: 3a=5b=6c
  =>a/10=b/6=c/5
  Mà b-c=1
  AD dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  a/10=b/6=c/5=(b-c)/(6-5)=1
  =>a=10;b=6;c=5
  Vậy Đội 1 : 10 máy
  đội 2: 6 máy
  đội 3 : 5 máy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )