1: Bạn Nguyện dùng binh chia độ chứa 100ml nước. Khi thả hòn đá vào bình thì mực nước trong bình đọc được là 165 ml. Thả tiếp viên bi vào bình thì thấ

Question

1: Bạn Nguyện dùng binh chia độ chứa 100ml nước. Khi thả hòn đá vào bình thì mực nước trong bình đọc được là 165 ml. Thả tiếp viên bi vào bình thì thấy nước trong bình dâng lên là 200ml.
A) Thể tích hòn đá
B) Thể tích viên bi
C) Hòn đá và viên bi, vật nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?
2: Bạn Lan dùng bình chia độ chứa 300ml nước. Khi thả hòn đá vào bình thì mực nước trong bình đọc được là 355ml. Thả tiếp viên bi vào bình thì thấy nước trong bình dâng lên là 450ml.
A) Thể tích hòn đá
B) Thể tích viên bi
C) Hòn đá và viên bi, vật nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-08-31T17:13:51+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:14:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1 : 

  a, 

  Thể tích hòn đá là :

   165 – 100 = 65 ml <1>

  b,

  Thể tích viên bi là :

  200 – 165 = 35 ml <2>

  c, 

  Từ <1> và <2> suy ra thể tích hòn đá lớn hơn (65 > 35)

  Bài 2 :

  a,

  Thể tích hòn đá là: 355 – 300 = 55(ml) <1>

  b,

  Thể tích viên bi là: 450 – 355 = 95(ml) <2>

  c,

  Từ <1> , <2> suy ra thể tích viên bi lớn hơn hòn đá (95 ml > 55 ml) 

  0
  2021-08-31T17:15:38+00:00

  a) Thể tích hòn đá là: 165 – 100 = 65(ml)

  b) Thể tích viên bi là: 200 – 165 = 35(m)

  c) Hòn đá có thể tích lớn hơn viên bi(65 ml > 35 ml) và lớn hơn 30 ml.

  Bài 2:

  a) Thể tích hòn đá là: 355 – 300 = 55(ml)

  b) Thể tích viên bi là: 450 – 355 = 95(ml)

  c) Thể tích viên bi lớn hơn hòn đá(95 ml > 55 ml) và lớn hơn 40 ml.

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )