1)biết diện tích xung quanh của hình lập phương là 289 cm2. VẬy Diện tích toàn phần:………………….. Thẻ tích :………………… 2)nếu bớt

Question

1)biết diện tích xung quanh của hình lập phương là 289 cm2. VẬy
Diện tích toàn phần:…………………..
Thẻ tích :…………………
2)nếu bớt đi 2/5 số cam thì trong rổ còn 144 quả . Hỏi ban đầu có ? quả
3) tổng 3 số= 162,4. Biết 1/2 số A=2/3 số B=3/4 số C. Tìm mỗi số ?
4)1 ô tô đi với V=54km/h. Vậy V ô tô tính theo m/giây là ?

( Làm Được Câu nào Thì Làm , Còn Biết Làm Hết Thì Mong Giúp )

in progress 0
Audrey 2 năm 2021-09-11T16:58:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:59:52+00:00

  Bài 1:

  Diện tích một mặt của hình lập phương là:

        $289:4=72,25$ ($cm^{2}$ )

  Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

         $72,25\times6=433,5$ ($cm^{2}$ )

  Vì $72,25=8,5\times8,5$ nên cạnh hình lập phương là $8,5$ cm

  Thể tích hình lập phương là:

          $72,25\times8,5=614,125$ ($cm^{3}$ )

  Diện tích toàn phần: $433,5$ $cm^{2}$

  Thể tích hình lập phương: $614,125$ $cm^{3}$

  Bài 2:

  Phân số chỉ $144$ quả cam còn lại so với tổng số cam ban đầu là:

        $1-\dfrac{2}{5}=\dfrac{3}{5}$ 

  Ban đầu có số quả cam là:

         $144:\dfrac{3}{5}=240$ (quả)

                 Đáp số: $240$ quả

  Bài 4:

  Đổi $54$ km/giờ $=15$ m/giây

  Vận vận tốc ô tô là $15$ m/giây

  Bài 3:

  Vì $\dfrac{1}{2}$ số A bằng $\dfrac{2}{3}$ số B bằng $\dfrac{3}{4}$ số C nên $\dfrac{6}{12}$ số A bằng $\dfrac{6}{9}$ số B bằng $\dfrac{6}{8}$ số C. Nếu coi số A là $12$ phần thì số B là $8$ phần và số C là $9$ phần bằng nhau như thế. Tổng số phần bằng nhau là:

         $12+8+9=29$ (phần)

  Giá trị 1 phần là:

         $162,4:29=5,6$ 

  Số A là:

         $5,6\times12=67,2$

  Số B là:

          $5,6\times8=44,8$

  Số C là:

          $5,6\times9=50,4$

  Vậy số A ;à $67,2$ ,số B là $%44,8$ và số C là $50,4$

   

  0
  2021-09-11T17:00:15+00:00

  1. 

  Diện tích toàn phần 433,5 cm²

  Thể tích 614,125 cm³

  2.

  Phân số chỉ 144 quả cma là:

  1 – $\dfrac{2}{5}$ = $\dfrac{3}{5}$ (số cam)

  Số cam lúc đầu là:

  144 : $\dfrac{3}{5}$ = 240 (quả)

  ĐS: 240 quả

  3.

  $\dfrac{1}{2}$ = $\dfrac{2}{3}$ = $\dfrac{3}{4}$

  ⇒ $\dfrac{6}{12}$ = $\dfrac{6}{9}$ = $\dfrac{6}{8}$

  Số A là:

  162,4 : (12 + 9 + 8) × 12 = 67,2

  Số B là:

  162,5 : (12 + 9 + 8) × 9 = 50,4

  Số C là:

  162,5 – 67,2 – 50,4 = 44,8

  ĐS: 67,2 ; 50,4 và 44,8

  4.

  54 km/giờ = 15 km/giây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )