1 ca nô đi xuôi dòng quãng đường sông AB dài 30km het 1 giờ 12 phút. Tính vận tốc của ca nô đó : a) Khi đi từ A đến B. b) Vận tốc thực của ca nô , biế

Question

1 ca nô đi xuôi dòng quãng đường sông AB dài 30km het 1 giờ 12 phút.
Tính vận tốc của ca nô đó :
a) Khi đi từ A đến B.
b) Vận tốc thực của ca nô , biết vận tốc của dòng nước là 4km/h.

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-11-13T06:51:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:52:51+00:00

  1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

  a.Vận tốc của ca nô là:

  30 : 1,2 = 25 (km/giờ)

  b.Vận tốc thực sự của ca nô là:

  25 – 4 = 21 (km/giờ)

  Đáp số : b. 21 km/giờ

                a. 25 km/giờ.

              

   

  0
  2021-11-13T06:52:57+00:00

  Đáp án:

  1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

  a.Vận tốc của ca nô là:

  30 : 1,2 = 25 (km/giờ)

  b.Vận tốc thực sự của ca nô là:

  25 – 4 = 21 (km/giờ)

  Đáp số : a. 25 km/giờ.

               b. 21 km/giờ

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )