1)cách viết sau lần lượt chỉ ý gì?7Na;2CuSO4;K2CO3;N2;5Na2SO4;3Al;4KOH;Mg 2)tính thể tích(đktc) của :4g khí SO3; 0,8 g khí oxi ;1,2N phân tử CH4

Question

1)cách viết sau lần lượt chỉ ý gì?7Na;2CuSO4;K2CO3;N2;5Na2SO4;3Al;4KOH;Mg
2)tính thể tích(đktc) của :4g khí SO3; 0,8 g khí oxi ;1,2N phân tử CH4

in progress 0
Jasmine 4 tháng 2021-08-17T13:26:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:27:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1

  7Na:có 7 nguyên tố Na

  2CuSO4: có 2 hợp chất CuSO4

  K2CO3:có 1 hợp chất K2CO3

  N2: có 1 khí N2

  5Na2SO4:có 5 hợp chất Na2SO4

  3Al: có 3 nguyên tố Al

  4KOH:có 4 hợp chất KOH

  Mg:có 1 nguyên tố Mg

  2

  4g khí SO3

  số mol củ SO3 là

  n=m/M=4/80=0,05(mol)

  thể tích của SO3 là

  V=22,4 x n=22,4 x 0,05=1,12(l)

  0,8g khí O2

  số mol củ O2 là

  n=m/M=0,8/16=0,05

  thể tích của O2 là

  V=22,4 x n=22,4 x 0,05=1,12(l)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )