1.Chính sách thuộc địa của thực dân ở phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm nào nổi bật? 2.Sự đoàn kết của 3 nước Đông Dương được biểu hiện như thế nà

Question

1.Chính sách thuộc địa của thực dân ở phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm nào nổi bật?
2.Sự đoàn kết của 3 nước Đông Dương được biểu hiện như thế nào?
( Các bạn nào cảm thấy mình có câu trả lời hay và đũng thì trả lười giúp mình còn bạn nào cảm thấy câu trả lời mình chưa đầy đủ hay chưa đúng thì hãy nhường quyền trả lời cho những bạn khác ạ , e cám ơn ạ)

in progress 0
aihong 1 tháng 2021-09-10T12:03:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:05:24+00:00

  1: Vơ vét tài nguyên, khủng bố, đàn áp nhân dân, chia để trị.

  2: VN,Lào,CpC là 3 nước nằm trên bán đảo Đông Dương có nhiều nét tương đồng về Lịch sử, văn hóa và từng gắn bó chặt chẽ với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là thực dân Pháp xâm lược từ cuối thế kỉ 19.
  Năm 1930 ĐCS Đông Dương ra đời đã trực tiếp lãnh đạo 3 dân tộc

  0
  2021-09-10T12:05:24+00:00

  2.câu này trc vì nhớ rõ éc éc

  – Cuộc khởi nghĩa của A-cha Xoa (1863 – 1866) diễn ra ở các tỉnh giáp biên giới Cam-pu-chia – Việt Nam.  Việt Nam đã sẵn sàng giúp đỡ A-cha Xoa chống Pháp

  – Khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866 – 1867) là một biểu tượng về liên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân hai nước Việt Nam – Cam-pu-chia (xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, trong hàng ngũ nghĩa quân có nhiều người Việt Nam tham gia, có sự liên kết của nghĩa quân Trương Quyền, quên rồi,…)

  – Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào (1901 – 1903) ,địa bàn hoạt động còn  mở rộng sang  vùng biên Lào – Việt

  1.

  – Tùy tình hình cụ thể mà mỗi nước thực dân có chính sách cai trị, bóc lột khác nhau.

  – Những điểm nổi bật:

  -Vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc

  -Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa

  -Kăng các loại thuế

  -Mở đồn điền, bắt lính

  -Đàn áp các phong trào yêu nước.

  Xin TLHN vì đầy đủ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )