1:Cho biết quốc giá nào ở châu Phi có chê độ phân biệt chủng tộc nặng nề nhất thế giới 2:Hoang mạc xa-ha-ra thuộc khu vực nào của châu Phi 3:Vì sao câ

Question

1:Cho biết quốc giá nào ở châu Phi có chê độ phân biệt chủng tộc nặng nề nhất thế giới
2:Hoang mạc xa-ha-ra thuộc khu vực nào của châu Phi
3:Vì sao cây ở các ốc đảo lại xanh tươi?

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-10-04T02:06:26+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-04T02:07:40+00:00

    c2: Sahara ở phía bắc châu Phi và có tới 2,5 triệu năm tuổi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )