1. Cho các dãy số : -100 ; 105 ; 110; 115 ; 120 ;…..; 985 ; 990 ; 995. -102 ; 105 ; 108; 111; 114 ;….; 993 ; 996 ; 999 . a, Tính số số hạng của mỗ

Question

1. Cho các dãy số : -100 ; 105 ; 110; 115 ; 120 ;…..; 985 ; 990 ; 995.
-102 ; 105 ; 108; 111; 114 ;….; 993 ; 996 ; 999 .
a, Tính số số hạng của mỗi dãy số trên
b, Có bao nhiêu số có mặt ở cả 2 dãy số đã cho

in progress 0
Clara 1 năm 2021-08-09T02:14:21+00:00 1 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:16:03+00:00

  a) Số số hạng của dãy đầu: $(995-100):5+1=180$

  Số số hạng dãy 2: $(999-102):3+1=300$

  b) Các số ở dãy 1 có dạng: x=$100+5n$

  Các số ở dãy 2 có dạng: y=$102+3m$

  Xét m=1 thì số y=105 có mặt ở cả 2 dãy

  Xét m=2 thì số y=108 ko có mặt ở dãy 1

  Tương tự m=3,4,5 thì cx ko xuất hiện

  Với m=6 thì số y=120 xuất hiện ở cả 2 dãy

  ⇒ Với $m=5a+1$ thì y bằng 1 giá trị của x

  Số số m: $(999-102):3=299$

  Từ 1 đến 100 có 20 số chia hết cho 5 nên có 20 số có dạng m

  ⇒ Có 20 số có mặt ở cả 2 dãy, chúng có dạng: $m=5a+1$ với a là các giá trị từ 0 đến 19

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )