1.Cho tam giác ABC vuông tại A , AB = a, BC = 2a. Hai tia Bx và Cy cùng vuông góc với mp(ABC) và nằm về một phía đối với mặt phẳng đó . Trên Bx, Cy lầ

Question

1.Cho tam giác ABC vuông tại A , AB = a, BC = 2a. Hai tia Bx và Cy cùng vuông góc với mp(ABC) và nằm về một phía đối với mặt phẳng đó . Trên Bx, Cy lần lượt lấy các điểm B’, C’ sao cho BB’ = a, CC’ = m.
a) Với giá trị nào của m thì ABC là tam giác vuông?

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-08-05T17:54:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:56:04+00:00

  Ta có AC2=3a2; AB’2=2a2; AC’2= 3a2+ m2; B’C’2= 4a2+ (m-a)2

  a)- Tam giác AB’C’ vuông ở A khi và chỉ khi :

  5a2+m2-2ma=2a2+3a2+m2

  Vậy ΔAB’C’ vuông ở A khi và chỉ khi m= 0

  – Tam giác AB’C’ vuông ở C’ khi và chỉ khi :

  2a2= 3a2+m2+ 4a2+ (m-a)2 .Điều này không xảy ra.

  – Tam giác AB’C’ vuông ở B’ khi và chỉ khi :

  2a2+4a2+ (m-a)2 = 3a2+m2 ⇔ m=2a

  Vậy tam giác AB’C’ vuông ở B’ khi và chỉ khi m = 2a.

   

  0
  2021-08-05T17:56:11+00:00

  Đáp án:2a

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có AC2=3a2; AB’2=2a2; AC’2= 3a2+ m2; B’C’2= 4a2+ (m-a)2

  a)- Tam giác AB’C’ vuông ở A khi và chỉ khi :

  5a2+m2-2ma=2a2+3a2+m2

  Vậy ΔAB’C’ vuông ở A khi và chỉ khi m= 0

  – Tam giác AB’C’ vuông ở C’ khi và chỉ khi :

  2a2= 3a2+m2+ 4a2+ (m-a)2 .Điều này không xảy ra.

  – Tam giác AB’C’ vuông ở B’ khi và chỉ khi :

  2a2+4a2+ (m-a)2 = 3a2+m2 ⇔ m=2a

  Vậy tam giác AB’C’ vuông ở B’ khi và chỉ khi m = 2a.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )