1 cử hàng có 16 cái bút trong đó có 25% bút xanh còn còn lại là đen .Hỏi có ? bút xanh giúp mình với mình là nữ 2 k10 nh tui giờ mới lớp 5 à

Question

1 cử hàng có 16 cái bút trong đó có 25% bút xanh còn còn lại là đen .Hỏi có ? bút xanh giúp mình với mình là nữ 2 k10 nh tui giờ mới lớp 5 à

in progress 0
Emery 4 phút 2021-09-15T02:38:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:39:43+00:00

  Đáp án:

   25% bút xanh trong cửa hàng=$\frac{1}{4}$ bút xanh trong cửa hàng

         có số bút xanh là:

            16:4=4(cái)

                   Đ/s:4 cái

       

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-15T02:40:34+00:00

  Đáp án:

   `text(Số bút xanh của cửa hàng đó là:)`

       `16×25%=4(cái)`

             `text(Đáp số: 4 cái bút)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )