1 cửa hàng tạp hóa sau khi bán hết hàng đẫ thu về số tiền là26000000đ cửa hàng lãi đc 25% so với vốn đã bỏ ra . hỏi cửa hàng đã bỏ ra bn tiền để mua h

Question

1 cửa hàng tạp hóa sau khi bán hết hàng đẫ thu về số tiền là26000000đ cửa hàng lãi đc 25% so với vốn đã bỏ ra . hỏi cửa hàng đã bỏ ra bn tiền để mua hàng
giúp mình nhanh với

in progress 0
Raelynn 1 tháng 2021-11-03T12:16:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:17:46+00:00

  Đáp án:

   $20800000$ đồng

  Giải thích các bước giải:

  $25\%=\dfrac{25}{100}=\dfrac{25:25}{100:25}=\dfrac14$

  Nếu ta coi số tiền vốn bỏ ra là 4 phần bằng nhau, thì số tiền lãi sẽ là 1 phần như thế.

  Vậy số tiền cửa hàng thu về ứng với số phần là

  $4 +1=5$ (phần)

  Do đó, số tiền vốn cửa hàng bỏ ra là

  $26000000:5 \times 4= 20800000$ (đồng)

  Đáp số: $20800000$ (đồng)

  0
  2021-11-03T12:18:00+00:00

  Lời giải:

  Số tiền cửa hàng thu về so với số vốn đã bỏ là:

     $100\%+25\%=125\%$

  Số tiền để mua hàng hàng là:

     $26000000:125\times100=20800000$ (đồng)

                                             Đáp số: $20800000$ đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )