1. Cụm từ “hùng tâm tráng chí” nghĩa là gì?

Question

1. Cụm từ “hùng tâm tráng chí” nghĩa là gì?

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-07-19T11:03:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:04:52+00:00

  Trong cụm từ: 

   Hùng tâm tráng chí, hay còn gọi là hùng tâm khí. Nghĩa là luôn quả cảm, Dũng mãnh, có khí phách dũng cảm.

    Cũng là anh hùng thời xưa, thời Lam Sơn gì đấy

  0
  2021-07-19T11:05:01+00:00

  Trả lời

  Cụm từ “hùng tâm tráng chí” là để chỉ những người không những có một cái tâm quả cảm, anh hùng vừa có một ý chí dũng cảm, mạnh mẽ.

  $#dochuyenhoa#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )