1. Cũng trên quãng đường 24km, ô tô đi hết 24 phút còn xe máy đi hết 36 phút. Hỏi vận tốc xe nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu km/giờ? 2. Một ô tô đi t

Question

1. Cũng trên quãng đường 24km, ô tô đi hết 24 phút còn xe máy đi hết 36 phút. Hỏi vận tốc xe nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu km/giờ?
2. Một ô tô đi từ A lúc 12 giờ 15 phút và đến B lúc 17 giờ 35 phút. Dọc đường ô tô nghỉ trong 1 giờ 5 phút. Hãy tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 170km.
3. Một người đi từ nhà ra tỉnh. Lúc đầu người đó đi bộ qua đoạn đường núi dài 15km, sau đó đi xe đò hết 2 giờ 30 phút thì tới nơi. Tính vận tốc của xe đò, biết quãng đường người đó đi từ nhà đến tỉnh dài 105km.
Giúp em với ạ

in progress 0
Liliana 1 tuần 2021-11-30T03:34:06+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T03:35:14+00:00

  Bai 1 :

  Đổi 24 phút = 0,4 giờ

        36 phút 0,6 giờ

  Vận tốc của ô tô là : 

  24 : 0,4 = 60 (km/giờ)

  Vận tốc của xe máy là : 

  24 : 0,6 = 40 (km/giờ)

  Vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là : 

  60 – 40 = 20 (km/giờ)

  Đáp số : 20 km/giờ

  Bài 2 : 

  Thời gian ô tô đi và nghỉ là : 

  17 giờ 35 phút – 12 giờ 15 phút = 5 giờ 20 phút

  Thời gian ô tô đi là :

  5 giờ 20 phút – 1 giờ 5 phút = 4 giờ 15 phút hoặc 4,25 giờ

  Vận tốc ô tô là : 

  170 : 4,25 = 40 km/giờ

  Đáp số : 40 km/giờ

  Bài 3 : 

  Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

  Quãng đường xe đò đi là : 

  105 – 15 = 90 (km)

  Vận tốc của xe đò là : 

  90 : 2,5 = 36 (km)

  Đáp số : 36 km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )