1.đâu là câu ghép. a. Rừng khô hiện lên với tất vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng b. Mưa tạnh , phía đông một mảng trời trong vắt

Question

1.đâu là câu ghép.
a. Rừng khô hiện lên với tất vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng
b. Mưa tạnh , phía đông một mảng trời trong vắt.
c. mặt trời ló ra, chói lọi trên những vòm lá bưởi lấp lánh.
2. chép lại câu ghép ở bài 1 vào chỗ trống và phân tích cấu tạo của nó

in progress 0
Reese 4 tháng 2021-08-19T19:22:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:23:42+00:00

  1. b. Mưa/ tạnh , phía đông một mảng trời /trong vắt.

        CN      VN                  CN                            VN

  XIN HAY NHẤT NHA

  0
  2021-08-19T19:23:50+00:00

  Bài 1 : 

  Câu ghép : 

  b. Mưa tạnh , phía đông một mảng trời trong vắt .

  Bài 2 :

  Phân tích :

  Mưa    /   tạnh       /    ,         /      phía đông / một mảng trời / trong vắt .

  CN1       VN1          Dấu nối            TN                  CN2               VN2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )